Din Hizmetleri ve İletişim Konu Testi
5. Sınıf Arapça

Din Hizmetleri ve İletişim Konu Testi

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. İrşat, tebliğ ve davetin genel ilkeleri nelerdir? Açıklayınız.
2. Din hizmetlerini zorlaştıran ve engelleyen sorunlar nelerdir? Sıralayınız.
3. Din görevliliğinin gerektirdiği özellikler nelerdir? Yazınız.
4. Din hizmetlerinde kendini ve hedef kitleyi tanıma niçin önemlidir? Belirtiniz.
5. Din hizmetlerinde iletişimin önemi nedir? Söyleyiniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi din görevlilerinin sorumluluklarından birisi değildir?
A) Namaz vakitlerinde camide bulunmak.
B) İnsanların bütün sorunlarına çözüm üretmek.
C) İnsanları irşat etmek.
D) İsteyenlere Kur’an okumayı öğretmek.
E) Söz ve davranışlarıyla insanlara örnek olmak.

2. Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerini zorlaştıran ve engelleyen sebeplerden biridir?
A) Din görevlisinin kendini geliştirmesi
B) Mesleki alanla ilgili eksikliklerini tamamlamak için çok okuması
C) İnsanlarla iyi iletişim kurması
D) Görevini aksatmaması
E) İnsanların her işine karışması

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel unsurlarından değildir?
A) Kaynak
B) Alıcı
C) Mesaj
D) Kanal
E) Zorlama

4. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin sorumluluklarını yerine getirirken dikkat etmesi gereken özelliklerinden biridir?
A) Kendini ve hedef kitleyi iyi tanımalıdır.
B) Spor yapmayı sevmelidir.
C) Sadece namaz vakitlerinde cemaatle iletişim içinde olmalıdır.
D) Muhataplarına mesafeli yaklaşmalıdır.
E) Her şeyi bilmelidir.

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Duygu ve düşüncelerin anlaşılmasında cümleler değil, beden dili esastır.
(...) İrşat, hakkı ve hakikati anlatmak, İslam esaslarını öğretmektir.
(...) Din hizmeti, dinî konularda kişilerin ve toplumun ihtiyacı olan ve onlara yararlı olacak işlerin yapılmasıdır.
(...) Din hizmetlerini zorlaştıran ve engelleyen sorunların hepsi cemaatten kaynaklanır.
(...) Din görevlisinin iyi hizmet verebilmesi, hizmet verilecek birey ve toplumu yani hedef kitleyi iyi tanımasına bağlıdır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile dol¬durunuz.
(İmam, müezzin, hatip, imamlık, din görevlisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, iletişim, tebliğ)
1. Din hizmetleri ile ilgili görevleri yerine getirenlere .............denir.
2. Cemaatle kılınan namazlarda kendisine uyulan kişiye................., yapılan bu göreve...................., ezan okuyana..........., topluluk karşısında etkili ve güzel konuşana ise ..............denir.
3. Ülkemizde din hizmetlerini.....................yürütmektedir.
4. Bilgi, düşünce, duygu, tutum ve davranış biçimlerinin, bir insandan diğerine aktarılması sürecine...........................denir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar