Çeşitli Törenlerde Dini Musiki Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Çeşitli Törenlerde Dini Musiki Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Musikinin insan hayatındaki yeri ve önemi nedir? Örneklerle açıklayınız.
2. Dinî musikinin din hizmetlerine katkısı nedir? Belirtiniz.
3. Dinî musiki çeşitleri nelerdir? Sıralayınız.
4. Ezan ve kametin okunmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Söyleyiniz.
5. Salanın ve mevlidin okunuşu hakkında bilgi veriniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi cami musikisi çeşitlerinden biri değildir?
A) Ezan
B) Sala
C) Mehter
D) Tesbih
E) Mevlit

2. Ülkemizde sabah ezanı genellikle hangi makamda okunur?
A) Segâh
B) Rast
C) Nihavent
D) Saba
E) Hicaz

3. Aşağıdakilerden hangisi Mevlit’in bölümlerinden biri değildir?
A) Münacat
B) Dua
C) Miraç
D) Veladet
E) Hicret

4. Teravih namazlarında okunan sala nasıl adlandırılmıştır?
A) Cenaze salası
B) Salatı tefriciye
C) Teravih salası
D) Salatı ümmiye
E) Tesbih salası

5. Aşağıdakilerden hangisi musiki için söylenemez?
A) İslam dini musikinin her çeşidini yasaklamıştır.
B) Musiki insanın estetik duygusunu güçlendirir.
C) Musiki fıtri bir duygu ve evrensel bir dildir.
D) Dinî musiki sadece camide icra edilen musikiden ibaret değildir.
E) Musiki önemli bir iletişim vasıtasıdır.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Musiki, bazı duygu ve düşünceleri düzenli ve ahenkli seslerle ifade etme sanatıdır.
(...) Toplumların coğrafi yapısı, tarihi birikimi, folklorik özellikleri ve inançları musikiyi besler.
(...) Hz. Peygamber musikinin düğünde, yolculukta, savaş ve barış durumlarında da kullanabileceğini bildirmiştir.
(...) İlahiler dinî musikinin tek örneğidir.
(...) Sala, sadece ölüm haberini bildirmek için okunur.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.
(güzelleştiriniz, dinî musiki, Hz.Bilal, Zeyd iç ezan, Mustafa Itrî)
1. İslam kültüründe cami içi ve cami dışında dinî ibadet ve uygulamalarda kullanılan musikiye ...............denir.
2. “Kur’an’ı seslerinizle ”......................... .
3. Hz. Peygamber ezanın güzel bir şekilde okunmasını istemiş ve ilk olarak ’ ezan ..................okuması için görevlendirmiştir.
4. Tekbir, dinî musikide Allah’ın yüceliğini ifade etmek amacı ile okunur. Bestesi Buhûrîzâde ..................ye aittir.
5. Cuma namazında hatip minberde iken cami içerisinde okunan ezana.....................denir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar