Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet ve Dua Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD

Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet ve Dua Konu Testi

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A.    Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1.    Dua ederken nelere dikkat edilmelidir? Belirtiniz.
2.    Mübarek gün ve gecelerde neler yapılmalıdır? Örnekler veriniz.
3.    Ad koyma töreni nasıl gerçekleşir? Bilgi veriniz.
4.    Sünnet merasiminde din görevlisinin üzerine düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.
5.    Hacı uğurlama merasiminde din görevlisi neler yapar? Söyleyiniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi mübarek geceler arasında yer almaz?
A) Rebiülevvel ayının 12. gecesi    
B) Muharrem ayının son perşembe gecesi
C) Recep ayının ilk cuma gecesi    
D) Şaban ayının 15. gecesi
E) Ramazan ayının 27. gecesi

2.    Mevlit merasimlerinde okunan “Vesiletü’nNecat” adlı naatın yazarı kimdir?
A) Kâtip Çelebi    
B) Mehmet Âkif Ersoy
C) Süleyman Çelebi    
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Evliya Çelebi

3. Aşağıdakilerden hangisi dua için söylenemez?
A) Kişi kendisi duyabileceği bir sesle dua etmelidir.
B) Duanın sonunda âmin denilmelidir.
C) Dua ederken eller yukarı kaldırılmalıdır.
D) Duaya Allah’a şükrederek ve Peygamberimize salavat getirilerek başlanmalıdır.
E) Dua camide yapılmalıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi açılış veya uğurlama törenlerinde yapılacak konuşmalarda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A) Konuşma mutlaka din görevlisi tarafından yapılmalıdır.
B) Konuşma, yapılan işin anlam ve önemine uygun olmalıdır.
C) İnsanlara moral verici nitelikte olmalıdır.
D) Konuşmada dinimizin öğütlerine yer verilmelidir.
E) Konuşmanın uzun olmaması gerekir.
 
C.    Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Dua eden insan, isteklerini hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan Allah’a iletmelidir.
(...) Çeşitli törenlerde yapılan dualar mutlaka Arapça olmalıdır.
(...) Yemek duası, verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükrün bir ifadesidir.
(...) İsim konacak olan çocuğun sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına kamet getirilir.
(...) Dinimize göre çocukları sünnet ettirmek farzdır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.
(tövbe, hatim, âmin, Kutlu doğum, Bismillahi Allahu Ekber, mevlit)
1. Kur’anı Kerim baştan sona okunduktan sonra yapılan duaya...................duası denir.
2. Kurbanlık hayvan kıbleye doğru ve sol tarafı üzerine yatırılır ve ...................diyerek kesilir.
3. İnsanın işlediği bir günahtan pişmanlık duyarak Allah’a söz vermesi ve ondan af dilemesine     denir.
4. Duadan sonra...................diyerek ellerimizi yüzümüze sürmeliyiz.
5. Mevlit Kandili’ne rastlayan hafta, ülkemizde..........................Haftası olarak kutlanır.

D.    Aşağıda mübarek geceler ve bu gecelerle ilgili yargılar verilmiştir. Doğru bir şekilde eşleştiriniz.
1    Mevlit Gecesi        Peygamberimiz Allah’ın katına yükselmiştir.
2    Regaip Gecesi        Kur'anı Kerim indirilmeye başlanmıştır.
3    Miraç Gecesi        Peygamberimiz doğmuştur.
4    Berat Gecesi        Üç aylara hazırlık yapılır.
5    Kadir Gecesi        Günahlardan arınma demektir.

 

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar