Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet ve Dua
İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD

Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet ve Dua

1. Dua ve Önemi
Dua; Allah (c.c.)’a yalvarmak, dilek ve istekleri ona iletmektir. Sevinç ve üzüntüleri her şeyi bilen ve işiten Yüce Allah ile paylaşmaktır. Kişinin Allah’ın yüceliği karşısında güçsüzlüğünü itiraf etmesidir. Sevgi ve saygı duyguları içinde Allah ile iletişim kurması, ondan yardım istemesi ve ona sığınmasıdır.

Yüce Allah, bizlerin yaratıcısı ve koruyucusu olarak kendisine dua etmemizi istemektedir. O, Kuran’da “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm...” buyurarak dua edenlerin dualarını karşılıksız bırakmayacağını haber vermektedir.

Allah, bizleri yaratmış ve sayısız nimetler vermiştir. Verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükretmeli ve bizleri bu nimetlerden mahrum bırakmaması için ona içtenlikle dua etmeliyiz. Ayrıca dua, Allah katındaki değerimizi artırır. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur: “De ki: Duanız olmasa Rabb’im size niye değer versin?..”
Dua etmek ibadettir. Başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerde dua yer almaktadır. Bu nedenle yalnızca Allah’a ibadet ve dua ederek ondan yardım isteriz. Fâtiha suresinin “(Ya Rabb’i!) Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz!” ayetini namazların her rekâtında okuyarak bu isteğimizi dile getiririz.

Dua ile, yaptığımız hatalardan dolayı tövbe eder ve Allah’tan bağışlanma dileriz. Bununla ilgili bir dua örneği Bakara suresinin 286. ayetinde şöyle yer almaktadır: “...Rabb’imiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma.

Rabb’imiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlamızsın.

Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”
Bazen bizi üzen olaylarla karşılaşabiliriz. Dertlerimizi paylaşacağımız birilerine ihtiyaç duyarız. Böyle durumlarda Allah’a sığınır ve üzüntülerimizi onunla paylaşırız. Allah’ın bize yardım edeceğini düşünür ve mutlu oluruz. Çünkü Allah’ın bizi bütün sıkıntılardan kurtaracağına inanırız.
Peygamberimiz (s.a.v.) de sıkıntılı anlarda Allah’a şöyle dua etmiştir: “Allah’ım, üzüntüden ve kederden sana sığınırım.”

KONUŞALIM
“El açıp yalvarmaya layık olan ancak Allah’tır. Onun dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Hâlbuki (suyu ağzına götürmedikçe) su onun ağzına girecek değildir. Kâfirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır.” Ra’d suresi, 14. ayet.
Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenen düşünce üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar