Cenaze Adabı Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

Cenaze Adabı Konu Testi

 

1. Allah yolunda herhangi bir savaşa katılıp sağ olarak geriye dönen kimse.
2. Ölen insanın yakınlarını teselli etmek, acılarını paylaşmak ve onlar için sabır dilemek.
3. Cenazenin, namaz kılınırken konulduğu yer.
4. Yakasız olup ölünün başından geçirilen ve boyundan ayaklara kadar uzanan bez.
5. Kamîs üzerine giydirilen ve baştan ayağa kadar uzanan bez.
6. Ölen kimse.
7. Cenazeyi haber vermek için camilerde minarelerden okunan dua.
8. Ölen kimsenin taşındığı tahta sandık.
9. Cenaze için toprakta kazılan yer.
10. Cenazenin yıkandığı yer.
11. Ölünün toprağa gömülmesi.
12. Baş ve ayak tarafları bağlanacağı için izardan biraz daha uzun bez.
13. Allah yolunda mücadele ederken öldürülen kimse.
14. Ölünün yıkanmasından defnine kadar yapılan işler ve gerekli malzemenin sağlanması.
15. İmamın ölünün kabrinin baş tarafında yüzüne karşı durarak Arapça ifadelerle ona kabir sualleri ile ilgili hatırlatmalar yapması.

B. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Ölüm anında kişiye neler yapılır? Açıklayınız.
2. Ölü nasıl yıkanır? Kısaca anlatınız.
3. Cenaze namazı nasıl kılınır? Açıklayınız.
4. Cenazenin defni nasıl olur? Anlatınız.
5. Şehit ve gazi yakınlarına nasıl davranmalıyız? Söyleyiniz.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi iyileşme ümidi kalmamış hastaya yapılacak işlemlerden değildir?
A) Yakınlarıyla helalleşir.
B) Vasiyette bulunursa şahitler huzurunda yazılır.
C) Su istediğinde, su verilebilir ya da ıslak bir bezle dudakları ıslatılır.
D) Zorla da olsa “La ilahe illallah” sözü hatırlatılır.
E) Yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ yanı üzerine ya da sırtüstü yatırılır.

2. Aşağıdakilerden hangisi ölen kimseye yapılacak işlemlerden değildir?
A) Gözleri kapatılır.
B) Ölen kimsenin yanında yüksek sesle Kur’an okunur.
C) Elbiseleri çıkarılıp üstüne bir bez örtülür.
D) Ayakları başparmaklarından bağlanır.
E) Çenesi başının üstünden bağlanır.

3. Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazında okunacak dualardan değildir?
A) Ayete’l-Kürsi B) Cenaze duası C) Allahümme salli duası
D) Allahümme barik duası E) Sübhaneke

4. Aşağıdakilerden hangisi cenaze ile ilgili yapılması tavsiye edilen davranışlardan biri değildir?
A) Ölüyü yakınlarının defnetmesi.
B) Kabrin başında dua edilmesi.
C) Cenaze töreninde alkışlanıp slogan atılması.
D) Kabrin toprak seviyesinden yüksekçe yapılması.
E) Kabrin başında telkin yapılması.

5. Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının kılınabilmesi için gereken şartlardandır?
A) Ölünün Müslüman olması.
B) Ölünün erkek olması .
C) Cenaze namazına en az on kişinin katılması.
D) Cenazenin eller üzerinde veya omuzlarda olması .
E) Namazın öldüğü gün kılınması.

Ç. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı “D”, yanlış olanı ise “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Ölmek üzere olan hasta, yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ yanı üzerine ya da sırtüstü yatırılır.
(...) Cenaze namazının kılınması farz-ı ayndır.
(...) Ölüm olayı gerçekleştikten sonra ölünün gözleri kapatılır. Çenesi başının üstünden bağlanır.
(...) Ölü, yıkanmak üzere “musalla” denilen yere ayakları kıbleye gelecek şekilde sırtüstü yatırılır.
(...) Ölmek üzere olan hastaya “Kelime-i tevhit”i ya da “Kelime-i şehadet”i hatırlatmak sünnettir.

D. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.
(Fâtiha, ölüm, Rabbena, şehitlik, gazilik, Yâsîn)
1. ..................... her insanın karşılaştığı bir gerçektir.
2......................... Cenaze namazı duasını bilmeyenler bu duaların yerine................suresini veya ........................ dualarını okurlar.
3...................Hastanın yanında .......................suresini okumak dinimizce tavsiye edilmiştir.
4 , İslam dininde Peygamberlikten sonra en yüksek rütbe sayılmıştır.

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar