Avusturalya Kıtas'nda Müslümanlar
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

Avusturalya Kıtas'nda Müslümanlar

6. AVUSTRALYA KITASI’NDA MÜSLÜMANLAR

Avustralya’da yaşayan Müslümanların çoğunluğu, buraya Asya, Avrupa ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinden göç edenlerdir. Etnik bakımdan yirmi üç değişik gruba mensup olan Müslüman nüfus içerisinde Türkler, Araplar, Pakistanlılar, Endonezyalılar, Sırplar, Malaylar ve Arnavutlar önemli bir orana sahiptirler. Avustralya yerlisi Müslüman nüfus ise çok azdır.

Avustralya’ya ilk yerleşen Müslümanlar, 1860’da ülkeye gelen Afganistanlı deve sürücüleridir. Afgan Müslümanlar yerleştikleri yerlere mescitler inşa etmişlerdir. Öte yandan aynı dönemde Endonezya’dan balıkçılık ve inci avcılığı için gelen diğer bir grup ise Malaylar’dır.

Afganlılar’ı ve Malaylar’ı takip eden Hindistan, Çin ve diğer ülkelerden gelenlerle birlikte Müslümanların sayısı XX. yüzyılın başında 6011’e ulaşmıştır.
1902’de Avustralya’daki sömürge idaresinin, Asyalılarla koyu renkli insanların ülkeye girişini kanunla yasaklaması üzerine, bu ülkeye Müslüman göçü azaldı. Sistemli ve yoğun misyonerlik faaliyetleriyle, Hristiyanlarla evlenmeler, Müslümanlığın gerilemesine, Müslümanların din değiştirmelerine ve dinlerini değiştirmeyenlerin de sadece ismen İslamiyet’e bağlı kalmalarına sebep olmuştur.
 
Sidney Avustralya
XX. yüzyılın başına kadar dışarıdan gelen göçmenler, Avustralya’nın çeşitli şehirlerinde teşkilatlanarak, İslam merkezi ve camiler tesis etmişlerdir. Ülkede ilk İslam merkezi (1889) ve camisi (1896) Adelaide’de açılmıştır.

1968’den itibaren, ülkenin iktisadi alanda ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamak için imzalanan göç anlaşmaları uyarınca, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Suriye’den gelen göçmenler ülkede istihdam edilerek fabrikalarda çalıştırılmışlardır.

Anadolu, Kıbrıs, Batı Trakya, On iki Ada ve diğer yerlerden buraya gelen Türkler, Sidney, Wollongong, Melbourne ve Auburn gibi şehirlerde daha yoğundurlar. Ülkedeki toplam, Türk nüfusunun %40’ını Kıbrıs kökenli Türklerin oluşturduğu tahmin edilmektedir.
Ülkede ibadet yerlerinin çoğu ev, fabrika, imalâthane veya kiliseden mescide dönüştürülmüş olup, cami planında inşa edilenlerin ülke çapındaki sayısı daha azdır.
Eyaletlerde, dernek ve merkezlerin birleşmesiyle İslam konseyleri, yedi İslam konseyinin birleşmesiyle de, Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu doğmuştur.

Avustralya hükümetinin bütün Müslümanların bir üst kuruluşu olarak kabul ettiği AFIC, ülkede İslami hizmetleri organize etmektedir. Bunun için çeşitli Müslüman ülkelerden din görevlisi getirtmekte, Avustralya’dan İslam ülkelerine ihraç edilen etlerin İslami usullerde hazırlanmasını sağlamakta ve radyotelevizyonda çeşitli programların yapımında etken olmaktadır.

AFIC’in merkezi Melbourne’dedir. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Sırpça yazıların yer aldığı Minâret adlı aylık bir dergi yayımlamaktadır.

Millî nitelikte ikinci teşkilat, ülkedeki üniversite ve kolejlerde okuyan, Avustralya Müslüman Öğrenciler Federasyonu’dur. Öğrencilerin her türlü meseleleriyle ilgilenen bu teşkilat, kamplar düzenlemekte, tatil ve pazar günleri İslam dini ve kültürüyle ilgili kurslar tertip etmektedir. Merkezi Sidney’de olan Avustralya Müslüman Öğrenciler federasyonu, Light adında bir mecmua çıkarmaktadır.

Dinî eğitim ve öğretim verecek özel okulların açılması için, AFIC’in teşebbüsleri ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Melbourne’da, Melik Hâlid İslam Okulu (King Khalid Islamic School) açılmış, (1983) ve Sidney’de de Melik Fahd İslam Okulunun (King Fahd Islamic School) tesisi için faaliyetlere başlanmıştır.

Hint Okyanusu’yla Büyük Okyanus arasında tek başına bir kıta olan Avustralya’da Müslümanlar ülke nüfusunun % 1,7’sini oluşturmaktadır. Bu Müslümanların az bir oranı Avustralya asıllı yani sonradan ihtida etmiş, diğerleri ise buraya değişik ülkelerden göç etmiş olanlardır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar