Allah'ın Varlığı ve Birliği Konu Soruları
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

Allah'ın Varlığı ve Birliği Konu Soruları

 

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Allah’ın varlığını ispat eden bir delil açıklayınız.
2. Gaye ve düzen delilini açıklayınız.
3. Allah’ın bir olmasının inanan bir kişi açısından önemini anlatınız.
4. Allah’ın kudret sıfatını örneklendirerek izah ediniz.
5. Muhâlefetün li’l-Havâdis sıfatını açıklayınız.
B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi fıtrat deliline ait bir önermedir.
A) Âlem, sonradan meydana gelmiştir.
B) Âlem, içindeki her şeyle beraber mümkün bir varlıktır.
C) Sonsuzluk fikrinin bana kendi benliğimden gelmesi mümkün değil.
D) Kâinat, birbiriyle uyumlu bir sebepler ve gayeler sistemi arz eder.
E) İnsan yardıma ihtiyaç duyduğu zor anlarında ona sığınıp ondan yardım ister.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Allah’ın en güzel isimleri” anlamındadır?
A) Kadîr-i Mutlak B) el-Esmâu’l-Hüsnâ C) Allâmu’l-Guyûb
D) Rabbu’l-Âlemin E) Semiu’l-Basîr
3. Aşağıdakilerden hangisi subûti sıfatlardan değildir?
A) Hayat B) İlim C) Semi D) Basar E) Vahdaniyet

C- Aşağıda cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
(başlangıcı, bekâ, sonu, basar, sem’i)
1. Sonu olan her şeyin mutlaka bir..................mvardır.
2. Başı olan her şeyi mutlaka bir ................... vardır.
3. Allah’ın ebedî olduğu anlamına gelen sıfatı ................. dır.
4. Allah’ın her şeyi gördüğü anlamına gelen sıfatı .................dır.
Ç- Allah’ın isimlerinden üç tanesinin anlamlarını ve hayatınızdaki karşılıklarını bularak yazınız.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar