Aile Reisi Olarak Hz. Muhammed
İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD

Aile Reisi Olarak Hz. Muhammed

2. Aile Reisi Olarak Hz. Muhammed

Toplumu meydana getiren en küçük birime aile denir. Aile; anne, baba ve çocuklardan meydana gelir. Sağlıklı ilişkilere dayalı ailelerden oluşan toplumlar huzurlu ve mutlu olurlar. Hz. Muhammed aileye büyük önem vermiştir. Kendisi evlenip çocuk sahibi olmuş, Müslümanları da evlenmeye teşvik etmiş ve bu konuda onlara örnek olmuştur. Peygamberimiz, eşlerin birbirine karşı sorumluluklarını hatırlatmış ve ailede her bireyin diğerleri üzerinde hakkı olduğunu ısrarla vurgulamıştır. Çocuklara büyük önem veren Allah’ın Elçisi, onlara sevgi ve merhametle davranmıştır.

2.1. Aile Bireylerine (Ehli beyt ) Karşı Tutumu
Ehli beyt, ev halkı anlamına gelmektedir. Bu terkip ev sahibiyle onun eşini, çocuklarını, torunlarını ve yakın akrabalarını içine alır. Bu kavram Kur’an’da üç yerde geçmektedir. “...Namazı kılın, zekatı verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” ayetinde ehli beyt kavramıyla Hz. Muhammed’in ailesi kastedilmektedir. Bu ayet, Peygamberimiz, eşi Ümmü Seleme’nin yanındayken nazil olmuştur.

Peygamberimiz o sırada orada bulunan Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i kollarının altına alarak, “Allah’ım, bunlar benim ehli beytimdir. Onları günahlarından temizle!” diye dua etmiştir. Bunun üzerine Ümmü Seleme validemiz kendisinin ehli beytten olup olmadığını sormuş, Peygamberimiz de, “Sen zaten hayır üzeresin, peygamber eşisin.” şeklinde cevap vermiştir.

Cahiliye Devri Arap toplumunda kabilenin hâkim ailesini ifade eden ehli beyt tabiri, İslami dönemden günümüze kadar sadece Hz. Peygamberin ailesi ve soyu anlamına gelen bir terim olarak kullanılmıştır. Genel manada Hz. Peygamberin birinci dereceden akrabaları, eşleri, çocukları ve torunları ehli beytten sayılmıştır. Daha özel anlamıyla ehli beyt, Hz. Muhammed’in soyunun kendileri ile devam ettiği Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşur.

Peygamberimiz, aile bireylerine sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşırdı. Eşlerine karşı hoşgörü ve adaletle davranırdı. Ailesine zaman ayırır ve onlarla vakit geçirmeyi önemserdi. Peygamberimiz dışarıda olduğu gibi ev içinde de tebessüm eden bir insandı. Hz. Aişe bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: “Resulullah, evinde gülen, tebessüm eden, yumuşak huylu bir insandı.”

Peygamberimiz, ev işlerine yardımcı olmaktan kaçınmazdı. Yeri geldiğinde özel işlerini kendisi yapar, ayakkabılarını kendisi onarır, söküğünü kendisi diker ve koyun sağardı. Ev halkıyla şakalaşır, bazen onlarla yarışırdı. Bir defasında Hz. Aişe ile koşu yapmıştı. Ev halkının sevinç ve üzüntülerini paylaşırdı. Aile bireyleri ile sohbet yapmayı severdi.
Hz. Muhammed toplumun temeli olan aile kurumunu korumaya büyük önem vermiştir. Bu nedenle aile bireylerine özellikle çocuklara büyük zarar veren boşanmayı hoş görmemiştir.

BİLGİ KUTUSU
Her zaman istişareye önem veren Peygamberimiz, pek çok konuda aile bireylerinin görüşlerine müracaat ederdi. Hicretin altıncı yılında Müslümanlar, Kâbe'yi ziyaret etmek istedi. Ancak Mekkeli müşrikler bu ziyareti engellemeye çalıştı. Görüşmeler sonucunda iki taraf arasında Hudeybiye Barış Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Kâbe gelecek yıl ziyaret edilecekti. Bu durumdan sahabe memnun olmadı. Peygamberimizin ihramdan çıkma isteğini hemen gerçekleştirmediler. Allah Resulü bu duruma çok üzüldü. Olayı eşi Ümmü Seleme’ye anlattı. Ümmü Seleme validemiz ona şöyle dedi: ‘Ya Resulallah! Sen kalk ve kurbanlığını kes.

Onlar da sana uyacaklar ve kurbanlarını kesecekler.” Hz. Peygamber, eşinin dediğini yaptı. Arkadaşları da onun yaptıklarına uydu. Böylece yapılan anlaşmaya sadık kalındı ve ertesi yıl Kâbe ziyaret edildi.

2.2. Çocuklarına ve Torunlarına Karşı Sevgisi
Peygamberimiz çocuklarını ve torunlarını çok sever, onlara değer verirdi. Onları öper, onlarla şakalaşır ve onlara hediyeler sunardı. Enes bin Malik bu konuda şöyle demektedir: “Ben Resulullah kadar çocuklarına merhamet ve şefkatle davranan hiçbir kimse görmedim.”

Peygamberimiz çocuklarına düşkündü. Hayatta kalan tek çocuğu Fatıma yanına geldiğinde onu ayakta karşılar, öper ve yanına oturturdu. O giderken yine ayağa kalkar ve onu yolcu ederdi. Aynı zamanda Hasan ve Hüseyin’i de çok sever, onları öper ve onlarla şakalaşırdı. Hz. Hasan’ı bir defasında öpüyordu ki Temim kabilesinden birinin bu durum tuhafına gitti. Kendisinin on tane çocuğu olduğu hâlde hiçbirini öpmediğini söyledi. Peygamberimiz çok üzüldü, “Allah senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapabilirim.” cümlesiyle tepkisini gösterdi ve “ Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” buyurdu.

NOT EDELİM
Peygamberimiz bir defasında Hz. Hüseyin'i sırtına almış yürüyordu. Onlara bir adam rastladı ve adam Hz. Hasan'a, " Ey çocuk, bindiğin binek ne güzeldir.” dedi. Peygambermiz de,“ O da ne güzel binicidir.” şeklinde cevap verdi.

Hz. Peygamberin çok sevdiği kızı Hz. Zeynep genç yaşta vefat etmiş ve geride Ümame isimli bir kız çocuğu bırakmıştı. Bir defasında Peygamberimiz, kendisine hediye edilen çok değerli bir gerdanlığı aileden en çok sevdiği kişiye hediye edeceğini söyledi. Aile bireylerinden her biri merakla hediyenin kime gideceğini beklerken hediye Ümame’ye verilmişti. Hasan ve Hüseyin gibi Ümame de bazen namaz esnasında Peygamberimizin sırtına çıkıyordu. Peygamberimiz ise onları incitmeden sırtından indiriyordu.

Peygamberimiz, çok sevdiği oğulları Kasım ve İbrahim’i küçük yaşta kaybetmesi üzerine gözyaşı dökmüştür. Kasım’ı çok seven Peygamberimiz kendisine “Ebu’lKasım” diye hitap edilmesinden mutluluk duyardı.

YORUMLAYALIM
Hz. Peygamberin sevgisi Müslümanların çocukları ile sınırlı değildi. O, bütün çocukları çok severdi. Bir savaşta çocuklar da ölmüştü. Durumu öğrenen Peygamberimiz çok üzüldü. Bir kişi, “Ey Allah’ın Resulü! Onlar müşriklerin çocuklarıydı.” diye onun üzüntüsünü hafifletmeye çalıştı. Bunun üzerine Peygamberimiz: “Müşriklerin çocukları dahi sizden daha iyidir. Sakın çocukları öldürmeyin! Sakın çocukları öldürmeyin!” buyurdu.

Yukarıdaki olayı Hz. Muhammed’in çocuk sevgisine verdiği önem açısından yorumlayınız.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar