Ahiret İnancı Konu Soruları
5. Sınıf Arapça

Ahiret İnancı Konu Soruları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Yaratılıştaki düzen ve ahenkten hareketle hayatın amaçsız olamayacağını nasıl açıklarsınız? Yazınız.
2. “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” ayetindeki (Zâriyât suresi, 56. ayet.)
“ibadet” kavramını nasıl anlamalıyız? Belirtiniz.
3. Ba’s ve mahşer kavramları hakkında bilgi veriniz.
4. Kur’an’a göre, ahirette yeniden diriltilmenin delilleri nelerdir? Yazınız.
5. Ahiret inancının dünya hayatını anlamlandırmaya katkısı nasıldır? Yazınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının sonuçlarından biri değildir ?
A) Ahiret inancı ölüm korkusunu azaltır.
B) Ümitsizliği engeller.
C) Suç oranlarını düşürür.
D) Çalışma isteğini zayıflatır.
E) Sıkıntılara karşı insanın direncini artırır.

2. Aşağıdakilerden hangisi ölümden sonra tekrar yaratılışın kanıtlarındandır ?
A) Tabiatın baharla yeniden dirilip hayat bulması.
B) Hücrelerin sürekli yenilenmesi.
C) Evrenin yokken yaratılışı (İlk yaratılış).
D) Yerlerin ve göklerin yaratılışı.
E) Hepsi.

3. Sayısız gök cismi içerisinde hayat için gerekli şartların sadece dünyada bulunması bize neyi gösterir?
A) Tesadüfün gücünü.
B) Maddenin akıllı olduğunu.
C) Maddi varlıkların aralarında iletişim olduğunu.
D) Doğa yasalarının bilinçli olduğunu.
E) Dünyanın yaşam için özel bir amaçla tasarlanmış olduğunu.

4. Aşağıdakilerden hangisi cennetin özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir ?
A) Cennet iman edenler için hazırlanmıştır.
B) Cennetteki yaşam ebedidir.
C) Cennetin dereceleri vardır.
D) İnkârcılar günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girerler.
E) Cennette nimetler sınırsızdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi cehennemin özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir ?
A) Cehennem ebedîdir.
B) Cehennemin farklı tabakaları vardır.
C) Cehennem azabı çok şiddetlidir.
D) Cehennem yalnızca inkârcılar için hazırlanmıştır.
E) İnananlar cehennemde ebedî kalmazlar

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
( ... ) Tabiat bizim için yaratılmıştır. İstediğimiz gibi kullanabiliriz.
( ... ) Ölüm korkusunu aşabilmenin yolu ölümü düşünmemektir.
( ... ) Mutlak adaletin gerçekleşeceği yer ahirettir.
( ... ) Dünya hayatını anlamlandıran şey ahiret inancıdır.
( ... ) Ahiret yaşamına inanmak, insanın kendi kendini denetleme bilincini pekiştirir.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(zerre, hayır, zerre, hesap, şer, ba’s, mizan, ahiret)
1. “Her kim kadar................  yaparsa onun karşılığını görecek. Her kim de................ kadar............yaparsa onun karşılığını görecektir.” (Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)
2. İnsanların ölüm sonrası, Allah tarafından tekrar yaratılıp diriltilmelerine ............denir.
3. İnsanların yaptıkları iyilik ve kötülüklerin ahirette tartılıp belirlenmesine ............. denir.
4. Kur’an’da Allah’ın birliği (tevhit) konusundan sonra en çok yer verilen konu............ inancıdır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar