5. Sınıf Matematik Dersi Konuları
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

5. Sınıf Matematik Dersi Konuları

Ünite 1: Doğal Sayılar ve İşlemler
1. Örüntüler

2. Milyonlar
- Milyon ne kadar büyük?
- Büyük sayıların okunuşu
- Büyük sayıların karşılaştırılması

3. Doğal Sayılarla İşlemler
- Toplama ve çıkarma işlemleri
- Toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmin
- Çarpma işlemi
- Bölme işlemi
- Çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin
- Bölme işleminde kalan

4. Parantezli işlemler

5. Zihinden İşlemler
- Zihinden toplama ve çıkarma işlemleri
- Zihinden çarpma ve bölme işlemleri

6. Bir Sayının Karesi ve Küpü
- Bir sayının karesi
- Bir sayının küpü

7. Problemler
- İki adımlı problemler
- Üç adımlı problemler

8. Zaman Ölçme
- Zaman ölçü birimleri
- Zaman ölçü birimlerini birbirine dönüştürme
- Zaman ölçme problemleri

ÜNİTE 2 : Veri işleme
1. Araştırma Sorusu Oluşturma ve Veri Toplama
- Araştırma sorusu oluşturma
- Veri toplama

2. Verileri Düzenleme ve Yorumlama
- Veri düzenleme

3. Ağaç Şeması

ÜNİTE 3 : Geometri
1. Noktaların Birbirine Göre Konumları

2. Doğru, Işın ve Doğru Parçası
3. İki doğrunun birbirine göre durumları
3. Paralel Doğru Parçası Çizme
4. Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme

5. Açı Oluşturma
- Açı çeşitleri
- Açılar

6. Çokgenler
Üçgen ve çeşitleri

ÜNİTE 4: SEMBOLLER VE KISALTMALAR
- Saat
- Saatler
- Sütun Grafiği
- Kareli Kâğıt (0,5 cm)
- Kareli Kâğıt (1 cm)
- Noktalı Kâğıt (0,5 cm)
- Noktalı Kâğıt (1 cm)
- Sayı Doğrusu
- Açılar
- Noktalı Kâğıt (Parçalı)
- İzometrik Kâğıt (0,5 cm)
- İzometrik Kâğıt (1 cm)
- Bütün, Onda Bir ve Yüzde Bir
- Yüz Dilim Daire
- Kesir Daireleri
- Kesir Takımı
- Üçgenler
- Dörtgenler
- Prizma Açınımı
- Küp Açınımı
- Tangram
- Geometri Şeritleri
- Cetvel, Gönye, Açıölçer

İlköğretim 5.Sınıf Matematikİlköğretim 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımıİlköğretim 5.Sınıf Tüm Dersler Eğitim Seti

5. Sınıf Arapça
Yorumlar