10.Sınıf Kuranı Kerim Dersi Çıkmış Sorular
5. Sınıf Arapça

10.Sınıf Kuranı Kerim Dersi Çıkmış Sorular

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
A) Bu harflerin cezimli olması
B) Bu harflerin sakin olması
C) Bu harflerin harekeli olması
D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması
E) Bu harflerden sonra hemze gelmesi

2. Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvit kurallarından hangisi meydana gelir?
A) Medd-i tabiî B) Medd-i muttasıl C) Medd-i munfasıl
D) Medd-i lîn E) Medd-i ârız

تَاْمُرُٓونّ۪ . 3 kelimesinde aşağıdaki tecvit kurallarından hangileri vardır?
A) Med۪۪۪۪۪۪d-i munfasıl ve medd-i tabiî B) Medd-i lîn ve medd-i tabiî
C) Medd-i muttasıl ve medd-i tabiî D) Medd-i lâzım ve medd-i tabiî
E) Medd-i ârız ve medd-i lîn

4. Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen sükûna ne ad verilir?
A) Sakin harf B) Lâzımî sükûn C)Ârızî sükûn
D) Kalıcı sükûn E) Daimî sükûn

5. Üstün harekeli bir harften sonra gelen cezimli vav ve ya harflerine ne ad verilir?
A) Lâzımî sükûn B) Ârızî sükûn C) Medd-i lâzım
D) Harf-i lîn E) Medd-i lîn

اِنَّ هٰذِه۪ٓ اُمَّتُكُمْ . 6 ifadesinde, aşağıdaki medlerden hangisi vardır?
A) Medd-i muttasıl B) Medd-i lîn C) Medd-i munfasıl
D) Medd-i ârız E)Medd-i lâzım

7.
I. Medd-i tabiî
II. Medd-i muttasıl
III. Medd-i munfasıl
IV. Medd-i lâzım
V. Medd-i ârız
VI. Medd-i lîn
Uzun med işareti ( ) yukarıdaki med çeşitlerinden hangilerini gösterir?
A) I, II ve III B) I, III ve IV C)II, III ve IV
D) IV, V ve VI E) III, V ve VI

هٰٓؤُ۬لَٓءِ . 8 kelimesindeki medler için aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) Medd-i muttasıl ve medd-i munfasıl
B) Medd-i muttasıl ve medd-i tabiî
C) Medd-i munfasıl ve medd-i muttasıl
D) Her ikisi de medd-i munfasıl
E) Her ikisi de medd-i muttasıl

9. Aşağıdaki örneklerden hangisinde normal okuyuşta dört elif, hızlı okuyuşlarda en az iki elif miktarı uzatmak gerekir?
A) اِنّ۪يٓ اَخَافُ B) مِنَ الْمُسْلِم۪ينَۙ C) طَٓائِفَةً D) حَٓاجَّ E) نٓ

10. Tebbet suresinin yorumunda aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Zenginliği Ebu Leheb’e fayda vermedi.
B) İnsanlara kötülük yapanlarla mücadele etmeye gerek yoktur.
C) Zalimler yaptıklarının karşılıklarını göreceklerdir.
D) İnanmayanları ve müminlere zulmedenleri Allah sevmez.
E) Her toplumda, Ebu Leheb ve karısı gibi insanlar olabilir.

B. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(…) Hem durulduğunda hem de geçildiğinde var olan sükûna, ârızî sükûn denir.
(…) Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi farklı kelimelerde bulunursa medd-i muttasıl olur.
(…) Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme tecvit denir.
(…) Medd-i ârız olan yerde durulmayıp geçilirse, dört elif miktarı uzatılarak geçilir.
(…) Şeddeli olan harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
(…) Medd-i lâzım, normal okuyuşlarda dört elif, hızlı okuyuşlarda bir elif miktarı uzatır.
(…) Uzatılan zamirden sonra gizli bir vav veya gizli bir ya harfi vardır.
(…) Medd-i lîn’deki uzatma, lîn harfi üzerinde yapılır.
(…) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse medd-i ârız olur.
(…) “Kur’an’ı tertil ile oku!” emri, tecvitli okuyuşu da içine alır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Kuranı Kerim Konu Anlatımı

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar